Autonvuokraus Varaus Hinnat Ehdot Ota yhteyttä Linkkejä
Ehdot tekninen apu Lisävarusteet

Ehdot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Vuokraajan oikeudet

Vuokraaja saa vuokrauksen alussa puhtaan, huolletun, teknisesti erittäin hyvässä kunnossa olevan auton.

Vuokrasopimukseen voidaan ilman lisämaksua merkitä enintään 2 lisäkuljettajaa.

Vuokraajalla on oikeus käyttää autoa vuokrasopimuksessa mainituissa maissa.

Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvon käyttöoikeutta kolmannelle henkilölle, jota ei ole merkitty vuokrasopimukseen lisäkuljettajana. Vuokraajalla ei ole oikeutta korjata itse ajoneuvoa tai korjauttaa ajoneuvoa paikassa, jolla ei ole vuokratun ajoneuvon korjaukseen oikeuttavaa lisenssiä. Kaikki ajoneuvon tekniset viat, jotka eivät johdu vuokraajasta, korjataan ilmaiseksi ajoneuvon valtuutetun edustajan tiloissa.

Vuokraajan velvollisuudet

Vuokraaja käyttää vuokrattua ajoneuvoa vuokrauksen yhteydessä solmitun vuokrasopimuksen perusteella.

Vuokraaja käyttää vuokrattua ajoneuvoa ja lisävarustusta huolellisesti.

Vuokraajan tai lisäkuljettajan tulee olla vähintään 21-vuotias.

Vuokraaja käyttää ajoneuvossa vain käyttöohjeissa mainittua polttoainetta.

Liikenneonnettomuudesta, auton varastamisesta ilmoittaa vuokraaja välittömästi vuokraamolle.

Vuokraaja palauttaa ajoneuvon sopimuksessa määrättynä aikana ja paikassa.

Palautuksen yhteydessä tulee ajoneuvon polttoainesäiliö olla täysi, eikä ajoneuvolle tarvitse tehdä erityispuhdistusta.

Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa niistä omasta syystään aiheutuneista vahingoista, joita vakuutus ei kata.

Mikäli vuokraaja käyttää ajoneuvoa alkoholin vaikutuksen alaisena, on vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä korvauksen maksamisesta. Tällaisessa tapauksessa vastaa vuokraaja täysimääräisesti aiheutuneen vahingon korvaamisesta.

Mikäli ajoneuvo varastetaan, on vuokraajan velvollisuus luovuttaa vuokraamolle ajoneuvon hälyttimen käynnistin ja avaimet. Muussa tapauksessa voi vakuutusyhtiö kieltäytyä hyvittämästä varkaudesta aiheutunutta vahinkoa ja vastuu korvauksesta siirtyy vuokraajalle.

Vuokraaja vastaa vuokra-aikana ajoneuvolle tehdyistä pysäköintivirhemaksuista.

Vuokraamon velvollisuudet

Vuokraamo on velvollinen luovuttamaan vuokraajalle sovittuun aikaan ja sovitussa paikassa puhtaan, tankatun, huolletun ajoneuvon.

Vuokraamon oikeudet

Vuokraamolla on oikeus määrätä ajoneuvon korjauspaikka.

Vuokraamolla on oikeus lopettaa vuokrasopimus yksipuolisesti, mikäli vuokraaja käyttää ajoneuvoa huolimattomasti, rikkoo lakeja tai ei noudata vuokrasopimusta.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sopimuksen rikkominen ja laskutus.

Vuokraaja maksaa vuokra-ajasta vuokra-ajan alussa.

Vuokra-aikana ajoneuvolle väärästä pysäköinnistä määrätyt virhemaksut maksaa vuokraaja. Vastaava velvollisuus on vuokraajalla myös, kun vuokraaja saa tiedon virhemaksusta kyseisen vuokrasopimuksen päätyttyä. Vuokraaja suostuu siihen, että maksaa kaikki aiheuttamiensa vahinkojen perinnästä aiheutuvat kulut.

Vakuutus ei kata ajoneuvon lisävarustusta eikä matkatavaroita. Vuokraaja vastaa mahdollisista lisävarustukselle tai matkatavaroille aiheutuneista vahingoista.

Ajoneuvon vakuutussopimuksen perusteella voi vakuutusyhtiö kieltäytyä hyvittämästä vahinkoa, ja vastuu vahingonkorvauksesta, jonka suuruus ulottuu ajoneuvon hankintahintaan, sekä kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvauksesta on vuokraajalla, mikäli:

- vahinko on aiheutettu alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena;

– vahinko on aiheutettu tahallisesti tai se on seurausta törkeästä huolimattomuudesta;

– ajoneuvon poisviennistä, varastamisesta tai murrosta ei ole tehty ilmoitusta poliisille;

– poisviedyn tai varastetun ajoneuvon ovet, ikkunat, kattoluukku tai muut avattavat luukut eivät rikoshetkellä olleet suljettuina ja lukossa, tai poisvientiä estävät laitteet puuttuivat, eivät olleet toimintakunnossa tai niitä ei ollut kytketty päälle;

Mikäli ajoneuvo on viety pois tai varastettu ja vuokraaja ei luovuta hänelle annettua ajoneuvon hälyttimen kauko-ohjainta ja avainta pl. tapaukset, joissa kyseiset avaimet ja hälyttimen kauko-ohjain oli varastettu murtautumalla lukittuun tilaan ja poliisille on tehty ilmoitus murrosta. Murroksi katsotaan tilaan murtautuminen rikkomalla tilan rakenteita tai lukkoja siten, että selvät murtojäljet ovat näkyvissä. 

Mikäli vuokraaja luovuttaa ajoneuvon kolmannelle osapuolelle, vuokraaja vastaa kaikista Vuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetuista vahingoista.

Vuokraaja ilmoittaa vuokraamolle välittömästi vakavasta ajoneuvon rikkoutumisesta. Vuokraaja ei käytä ajoneuvoa, mikäli ajoneuvon kojelaudassa palaa merkkivalo, joka kieltää ajon jatkamisen.


Käyttäjänimi 
Salasana 
Rekisteröidyttyänne saatte välittömästi 5 %:n alennuksen!
Rekisteröidy    
 
© 2007 - 2014 Akord Autorent, Puh: +372 5625 0951, E-mail: [email protected]